Personal Training

Personal Training gebeurt onder begeleiding van een coach. Dit kan variëren van 1 les tot en met een lesblok van 25 lessen of meer. Het aantal lessen hangt af van de doelen die je wilt bereiken en hoeveel tijd je hiervoor wilt uittrekken.

Mensen die hiervoor kiezen vinden het om verschillende redenen prettig om persoonlijke aandacht te krijgen. Deze redenen kunnen zijn:

·      Individuele aandacht gericht op jouw wensen/ doelen;

·      Aandacht voor specifieke blessures i.c.m. oefeningen;

·      Specifieke aandacht voor je zwakkere punten binnen de CrossFit sport;

·      Bewegen met extra aandacht voor voeding.

Zoals je ziet kunnen de redenen verschillend zijn, maar wat centraal staat is dat een uur met een Personal Trainer jou veel kan brengen met betrekking tot resultaten op het fysieke en mentale vlak.

Voordat je gaat beginnen zal een coach eerst met jou een gesprek inplannen om je delen te bespreken. Pas dan kan je een keuze maken welk traject je in wilt gaan.

De prijs hangt af van het aantal lessen dat je wilt afnemen. De lessen worden achteraf per maand betaald. Dus je hoeft niet gelijk alles vooruit te betalen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met CFS.
E-mailen
Bellen
Instagram